Magnetna Polja 6 office@bis-su.rs

Blog

Treninzi u sferi Digitalnog marketinga

U okviru Interreg–IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija, koji finansira Evropska unija, a pod nazviom „Regionalna inovaciona laboratorija za industrijsku automatizaciju i mehatroniku – Industrija 4.0“ (skraćeno: RILIAM I-4.0), započele su aktivnosti koje su u realizacji Poslovnog inkubatora Subotica.

Nosilac projekta je Visoka tehnička škola strukovnih studija u Subotici, dok su se u ulozi partnera našli: Univerzitet u Segedinu, Trgovačka i industrijska komora Okruga Čongrad i Poslovni Inkubator Subotica.

Cilj projekta je jačanje i proširenje saradnje koja je uspostavljena tokom prethodnog projekta između članova projektnog konzorcijuma, kao i između preduzeća, preduzetnika, studenata i drugih zainteresovanih koji su bili i koji će biti uključeni u projektne aktivnosti. Opšti cilj projekta je podsticanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća putem prekograničnog programa pripravništva. Razmena znanja, umrežavanje i izgradnja profesionalnog iskustva biće karakteristični za novu akciju kroz prekograničnu mobilnost, a u okviru pripravništva, studijskih poseta, radionica i konferencija za studente i predstavnike preduzeća. Pored akcenta na mladima – studentima, razmeni iskustava i jačanju saradnje između preduzeća i preduzetnika, predviđeno je i dodatno osavremenjivanje laboratorija, koje su kreirane u toku prošlog projekta, nabavkom savremenih uređaja iz oblasti mehatronike. Ukupan budžet projekta iznosi 398.978,75€, od čega je iznos sredstava Evropske unije 339.131,93€. Projekat je započeo prvog februara ove godine i traje 18 meseci.
Jedne od aktivnosti Poslovnog inkubatora Subotica vezuju se za organizaciju treninga, koji su se i realizovali u saradnji sa Cigale Branimirom, dugogodišnjem preduzetniku u sferi digitalnog marketinga.


Krajem novembra održana su dva treninga pod temama:
– Aktuelni trendovi u oblasti digitalnog marketinga u Srbiji i regionu za 2022.;
– Koje su to mogućnosti koje je digital otvorio u izmenjenim uslovima poslovanja? Skaliranje aktivnosti digitalnog marketinga shodno veličini biznisa.

Predavanjima je prisustvovalo više od 30 ljudi – predstavnici preduzeća, preduzetnici, studenti, kao i učenici srednjih škola u Subotici.