Magnetna Polja 6 office@bis-su.rs

Blog

,,Projektna nedelja“ 2022.

Poštovani učesnici ovim putem vas obaveštavamo da su prijave za novu ,,Projektnu nedelju“ otvorene!

Projektna nedelja je manifestacija koja afirmiše i promoviše kreativnost i inventivnost učenika u najširem smislu. Takmičenje iz 2021. godine za rezultat je dalo više od 60 projekata i okupilo više od 100 učesnika subotičkih osnovnih i srednjih škola. Više o tome na → https://bis-su.rs/takmicenje-projektna-nedelja/

Postupak prijave:

  1. Sami ili u timu pokažite ovladanost teorijskim i praktičnim zanjem tako što ćete osmisliti šta je to što bi moglo da doprinese boljitku u funkcionisanju bilo koje kompanije, ustanove, grada, a možda čak i vaše škole ili kućnog domaćinstva.
  2. Sve bitne informacije zapišite na papir! Forumlare za prijavu potrebno je poslati na mail adresu: projektnanedelja2022@gmail.com najkasnije do 18.03.2022. godine.

*Kategorije za prijavljivanje definišu škole, svaka za sebe. Na Završnoj manifestaciji, u zavisnosti od broja prijavljenih projekata i raspoloživog budžeta, izvršiće se posebno grupisanje i definisanje kategorija. (primer: Jedna škola prijavi dve kategorije (od toga u jednoj kategoriji ima 2 prijavljena projekta a drugoj 1 prijavljeni projekat), druga škola prijavi tri kategorije (u svakoj kategoriji je prijavljen po jedan projekat). Na Završnoj manifestaciji vrši se usklađivanje tih 5 kategorija, grupišu se, i formiraju npr. dve finalne kategorije pri čemu svaka ima po tri projekta. Cilj finalnog objedinjavanja kategorije radi se zbog ravnomernog raspoređivanja broja učesnika odnosno projekata po kategorijama, kako bi sama suština takmičenja imala smisao.)

  1. Realizujte svoje ideje u delo – kreirajte maketu; aplikaciju; konkretan predmet sa mehanizacijom; unapredite stari uređaj; stvorite 3D prikaz ili realizujte na neki sasvim drugi način, ovo su samo primeri i predlozi da vas podstaknemo i motivišemo! Rok za završetak projekta je 11.04.2022. godine (projekat mora biti pripremljen u materijalnom obliku, kao i u vidu prezentacije u PDF formatu). Prezentacija se šalje na istu mail adresu na koju se šalju i prijave.
  2. Stručna komisjia ocenjivaće trud i sam projekat! Formiraće se spisak prihvaćenih projekata. Svi učesnici koji budu prošli u finalnu fazu ‘Završna manifestacija’ biće blagovremeno obavešteni.
  3. Najuspešnije čekaju vredne nagrade!

Manifestacija će se realizovati u skladu sa propisanim epidemiološkim merama. Više o ovome bićete blagovremeno obavešteni.

Svi vaši snovi mogu postati stvarnost – ukoliko imate hrabrosti da ih sledite.

Na ovaj način, Poslovni inkubator Subotica u saradnji sa Tehničkom školom ,,Ivan Sarić“, poziva sve učenike osnovnih i srednjih škola na teritoriji opštine Subotica, da ostvare bar jedan deo svojih snova, bolje upoznaju sebe i svoje želje, ali prvenstveno da veruju u sebe i svoje mogućnosti!

Ne zaboravite: Svet pripada hrabrima!

 

Obrasce za prijavu možete preuzeti ovde:

Srednje škole

Osnovne škole

 

Povezana vest: https://tsis.edu.rs/sr/o-nama/projekti/projektna-nedelja/