Projekti

20.05.2019. Sklopljen je Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava između Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam i Poslovnog inkubatora Subotica. Ugovorom su dodeljena bespovratna sredstva u cilju jačanja i podsticanja kapaciteta Poslovnog inkubatora radi razvoja privrede i preduzetništva u AP Vojvodini

Poslovnom inkubatoru Subotica odobrena su sredstva za učešće sekretarijata u finansiranju projekta koji se finansirao iz fondova Evropske unije, odnosno INTERREG-IPA HUSRB – 2018. Programa prekogranične saradnje Mađarska – Srbija. 

Period realizacije projekta: 01.07.2018 – 29.02.2020. Vodeći korisnik: Visoka tehnička škola strukovnih studija, ostali korisnici: Univerzitet u Segedinu, Privredna komora županije Čongrad, Poslovni inkubator Subotica. Rezultat projekta: oformljene dve inovativne laboratorije, jedna za robotiku i automatizaciju prehrambene industrije na Univerzitetu u Segedinu, a druga za automatizaciju i robotiku u Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u Subotici. Ukupan budžet: 250.198,00 evra, od čega su sredstva Evropske unije (IPA) iznosila 212.668,30 evra. Doprinos BIS-a: organizacija takmičenja, treninga, radionica. 

12.09.2018. Sklopljen je Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava između Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam i Poslovnog inkubatora Subotica. Ugovorom su dodeljena bespovratna sredstva u cilju jačanja i podsticanja kapaciteta Poslovnog inkubatora radi razvoja privrede i preduzetništva u AP Vojvodini

19.07.2017. godine Poslovnom inkubatoru Subotica dodeljena su bespovratna sredstva od strane Razvojne agencije Srbije (RAS), u okviru Programa podrške za unapređenje ekonomskog razvoja. Projekat se ogledao u obukama za stanare, koje su se izvodile u periodu od septembra do decembra, na poslovnoj lokaciji preduzeća. 

Novembra 2017. Godine ugovoren projekat raspisan od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam. Projekat se odnosio na dodelu bespovratnih sredstava poslovnim inkubatorima na teritoriji AP Vojvodine u 2017. godini, a obuhvatio je dve glavne aktivnosti:

  1. Organizovanje edukacije stanara poslovnog inkubatora;
  2. Opremanje poslovnog inkubatora u cilju jačanja poslovnog kapaciteta inkubatora putem nabavke opreme.