Magnetna Polja 6 office@bis-su.rs

Blog

Potpisan Sporazum o saradnji

Dana 29.09.2023. godine Poslovni inkubator Subotica i Slobodna zona Subotica potpisali su Sporazum o saradnji! 

Zaključeni su sporazumi o poslovno-tehničkoj saradnji Slobodne zone Subotica sa drugim slobodnim zonama koje deluju na području Republike Srbije, preduzećima iz domena hotelskog smeštaja, Građevinskim fakultetom Subotica, Visokom školom za menadžment i ekonomiju iz Kragujevca, Poslovnim inkubatorom Subotica, kao i Fondacijom ,,Svetozar Miletić“ iz Novog Sada.

Svrha saradnje gore pomenutih institucija ogleda se u zajedničkim inicijativama u raznim programima i projektima, lokalnih i međunarodnih nivoa, koji su od značaja za veliki broj ciljnih grupa, i koji po svojoj prirodi doprinose jačanju konkurentnosti i kompetentnosti privrede, što predstavlja direktan prosperitet na državnom nivou.