Magnetna Polja 6 office@bis-su.rs

Blog

Projektna nedelja 2024.

Nekoliko godina unazad, maj mesec kruniše uspešna realizacija ,,Projektne nedelje“. Na ovogodišnjoj 16. Projektnoj nedelji predstavljeno je više od 100 projekata od strane subotičkih osnovnih, srednjih škola, vrtića i znatnoj prijavi gostujućih srednjih škola i to: Prva kragujevačka gimnazija, Užička gimnazija, Centar za stručno obrazovanje Segedin – Mađarska, Srednja strukovna škola Đakovo, Tehnička škola Valjevo, Srednja škola Knez Aleksandar Karađorđević Kragujevac, Vak Boćanj Janoš tehnička škola Đenđeš, Tehnička škola Užice, Tehnička škola Vlasotince. Prvi dan Projektne nedelje učesnici su predstavili svoje projekte, dok je drugi dan usledila dodela nagrada. Ovogodišnje takmičenje podržalo je više od 15 sponzora. U nastavku sledi spisak nagrađenih učesnika. U kategoriji Osnovne škole: Treće mesto – Tandra – napravi svoj kviz , autori Marko Skenderović, Mateo Sitarić , mentor Dubravko Bilinović (OŠ “Matko Vuković”) Drugo mesto – Save the planet, autori – Nemanja Spaić, Mihajlo Ivankov, Tea Milović, mentor – Aleksandra Spaić, Jovan Marčeta (OŠ “Matko Vuković”) Prvo mesto – Upotreba micro:bit-a u fizici, autori Žana Suknović, Lara Prćić, mentor Branko Stantić (OŠ Matija Gubec) U kategoriji – Primenjena automatizacija i robotika: Treće mesto – Ispaljivač torpeda, autor Milan Bogavac, mentor Laslo Lisak (TŠ Ivan Sarić) Drugo mesto – Rampa za parking, autori – Marko Zvekan, Milan Bogavac, mentori – Emil Peić Tukuljac, Janoš Erdedi (TŠ Ivan Sarić) Prvo mesto – Upravljanje inkubatorom, autor Filip Šimon, Laslo Lisak (TŠ Ivan Sarić) U kategoriji – Uređaji, proizvodi, sklopovi: Treće mesto – Hidraulični bager, autor – Miroslav Hampelić, mentor – Lisak Laslo (TŠ Ivan Sarić) Drugo mesto – Diferencijal auta, hibridni raketni motor i akumulaciona elektrana, autor -Aleksandar Cindrić, mentori – Aleksandra Tanasin, Grgo Stantić (TŠ Ivan Sarić) Prvo mesto – Vetsol1, autor – Dario Bogojević Poljaković, mentor – Emil Peić Tululjac (TŠ Ivan Sarić) U kategoriji – Informatika: Treće mesto – eNotify, autori Aleksandar Berkeš, Dario Buljovčić, mentori – Zoran Šolak, Jasmina Stričević (TŠ Ivan Sarić) Drugo mesto – Paper Sharp – Video Igra, autori – Luka Pavićević, Miloš Ristić, Stefan Jovčić, mentori – Nikola Krmpotić, Aleksandra Tanasin (TŠ Ivan Sarić) Prvo mesto – Svarog, autor – Miloš Ristić, mentor – Nikola Krmpotić (TŠ Ivan Sarić) U kategoriji – Aktivnosti, događaji, društveni angažman…. : Treće mesto – Igraj! Sakupi! Recikliraj – autori: Petra Plešinac, Nina Firstner, Bogdan Vučinić, mentor – Milena Kanzel (Gimnazija ,,Svetozar Marković”) Drugo mesto -Ostavi taj telefon! autori Diana Brkić, Jelena Knekt, mentor – Darija Svorcan (,,Bosa MIličević” Ekonomska škola) Prvo mesto – Pokreni svet, podigni svest! autori – Milana Kosanović, Damir Kinčeš, mentor – Darija Svorcan (,,Bosa MIličević” Ekonomska škola) U kategoriji – Gostujuće škole: Treće mesto – Đurđevdanska statueta, autori Andrijana Radovanović, Jovana Stevanović, mentori Nela Stefanović, Dejan Ilić (Srednja škola Knez Aleksandar Karađorđević, Kragujevac) Drugo mesto – Vedrestaurant kuvarica – knjiga recepata za redovne obroke u školi, autor Karina Mittnacht, mentor Lila Egervelđi (Centar za stručno obrazovanje,Segedin) Prvo mesto – Automatizovana mašina za namotavanje, autor Gabor Kerek, mentor Geza Gal (Tehnička škola Vak Boćan Janoš iz Đenđeša) Nagrada za najmlađe učesnike Projektne nedelje: – Drugačiji pogled na svet kroz kaleidoskop autori Móra Maja, Harmath Ádám, Futó Máté mentor Edina Đorović, Aniko Farkaši – Zemljotres autori Luka Žarković, Jovana Pejak, Kolja Olajoš Nađ, mentori Nataša Stojić, Ivana Lilić (Obdanište ,,Šumice”) Najslađa kategorija – Nagrada publike: Utimur uti coronas, autori – Sanja Zadro, Sanja Sremački, mentori – Bojana Orčić Kadijević (Politehnička škola) Pozivamo Vas da i dalјe delite svoju strast ka stvaralaštvu i koristite ovo okuplјanje da pokrenete još nekog.