Magnetna Polja 6 office@bis-su.rs

Blog

Dan devojčica

Tehnička škola „Ivan Sarić“ par godina unazad uspešno realizuje Dan devojčica, koji je prvobitno organizovan kroz projekat Nemačke razvojne saradnje „Dijalog o zapošljavanju mladih, inicijativa i dualno obrazovanje“ koji je realizovan od strane Ministarstva prosvete i GIZ. Poslovni inkubator Subotica, po prvi put u ulozi organizatora, zajedno sa Tehničkom školom ,,Ivan Sarić“ i Adam Šped Sistem-om krajem aprila 2024. godine uspešno je realizovao gore pomenutu aktivnost, I time podstakao sve zainteresovane učenice na mogućnost ostvarenja ličnih i profesionalnih ciljeva. – Kada sam upisivala školu, svi su mi govorili da je Tehnička škola “Ivan Sarić” muška škola, ali ja mislim da to nije tako. Planiram da upišem FTN, a dolazak ovde mi je motivacija da idem dalje, napredujem i razvijam se – kaže Tijana Simić, maturantkinja smera tehničar drumskog saobraćaja, koji osim nje, pohađa još 8 devojčica. – Naša kompanija zapošljava žene na rukovodećim pozicijama, trenutno imamo 11 žena rukovodilaca. Poruka je jasna – očekujemo ih, želimo da dođu kod nas, u našu kompaniju, da se razvijaju i napreduju – ističe Marijana Popara, direktor ljudskih resursa u Adam šped sistemu. – Srednjoškolski period je za svako dete bitno razdoblje koje ga definiše i svako dete na tom putu zaslužuje da pronađe inspiraciju koja će ga motivisati da bude najbolja verzija sebe. Aktivnost poput današnje, samo je jedna od mnogih kojima se kod dece može probuditi svest i želja za daljim angažovanjem i ambicijama. Danas je poseban osvrt na devojčice, a one u svakoj sferi života a posebno u poslovnoj, imaju jednako pravo na snove i želje. Nijednog momenta ne treba da izgube iz vida svoju vrednost i veru u sebe – kaže Marina Kos, stručni saradnik za ekonomske i finansijske poslove iz Poslovnog inkubatora Subotica. Iako Tehnička škola “Ivan Sarić” uglavnom važi za “mušku” školu, koju uglavnom upisuju dečaci, iz ove ustanove ističu da se iz godine u godinu sve veći broj devojčica opredeljuje za ovu školu, te da je njihov cilj razbijanje stereotipa i podele zanimanja na “muška” i “ženska”. – Mi već 5 godina organizujemo “Dan devojčica”, s ciljem da upišemo što veći broj devojčica, što se može videti prilikom upisa – 20 odsto ukupnog broja upisanih čine devojčice. Cilj manifestacije da se devojčice osnaže, da se prilikom zanimanja vode svojim interesovanjima, talentima i da razbiju te predrasude o muškim i ženskim zanimanjima – zaključuje Zagorka Aradski Ivanović, organizator praktične nastave u Tehničkoj školi “Ivan Sarić”.