Magnetna Polja 6 office@bis-su.rs

Blog

Inkubator za vreme vanrednog stanja

Usled proglašenja vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije, Poslovni inkubator Subotica se prilagodio novonastaloj situaciji i svoju podršku pružio u vidu podele dezinfekcionih sredstava. U sardanji sa Gradom Subotica, Javnim preduzećem za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje i JKP Subotičke pijace podeljeno je više hiljada litara natrijum hipohlorita. Pored sredstava za dezinfekciju prostorija vršena je i podela zaštitnih maski i rukavica.

Besplatna dezinfekciona sredstava podeljena su državnim institucijama, javnim i javno – komunalnim preduzećima, gerontološkim centrima, privatnim domovima za stare, osnovnim i srednjim školama, fakultetima i drugim ustanovama u Subotici. Takođe, podela je vršena i predsednicima skupština stanara zgrada, s toga je na taj način u većini zgrada u Subotici izvršena dezinfekcija ulaza liftova, gelendera, hondika, stepeništa.

Zabrana okupljanja ljudi u zatvorenim prostorijama dovela je do toga da inkubator privremeno obustavi održavanje predavanja, koja su prethodne dve godine izazvale veliko interesovanje kod građana. Usled uskraćenih mogućnosti u svakodnevnom obavljanju svoje delatnosti, a sa druge strane otežan pristup građana u nabavci dezinfekcionih sredstava, Poslovni inkubator Subotica je uložio svoj napor da pomogne i olakša građanima kako bi i u ovom neizvesnom vremenu izazvanog korona virusom bili što sigurniji i verovali u bolje sutra.