Magnetna Polja 6 office@bis-su.rs

Blog

Prezentacija iYES takmičenja u Tehničkoj školi „Ivan Sarić”

Dana 21.04.2016. godine održana je prezentacija iYES takmičenja na mađarskom i srpskom jeziku za učenike Et42, Et32, Mt42 i Sd42 u Tehničkoj školi „Ivan Sarić” u Subotica u organizaciji GreatTech doo i Poslovnog Inkubatora Subotica.