Magnetna Polja 6 office@bis-su.rs

Blog

Osposobljavanje stanara i zaposlenih za bezbedan i zdrav rad

20.04.2015. godine izvršeno je osposobljavanje stanara i zaposlenih u Poslovnom Inkubatoru Subotica, za bezbedan i zdrav rad u poslovnom prostoru.
Teorijskom i praktičnom osposobljavanju prisustvovalo je 12 stanara Poslovnog Inkubatora Subotica, a obuka je izvršena od strane firme Semantika Comm, koji je i sam bio stanar inkubatora.

Prilikom obavljanja teorijskog i praktičnog osposobljavanja za bezbedan i zdrav rad obrađene su sledeće teme:

– Poznavanje propisa iz bezbednosti i zdravlju na radu;
– Obaveze u sprovođenju mera bezbednosti i zdravlja na radu;
– Uslovi za rukovanje opremom;
– Uslovi za rukovanje elektroinstalacijama;
– Upoznavanje sa sadržajem obrasca br. 6;
– Obaveza vođenja propisanih evidencija o bezbednosti i zdravlju na radu 1-14;
– Rad sa dokumentacijom, i obaveza upotrebe ličnih zaštitnih sredstava;
– Obaveze radnika pri uočavanju nepravilnosti ili opasnosti na radu;
– Zabranjene radnje pri rukovanju opremom i uređajima;
– Obaveze radnika pri odlasku na posao, neposrednom radu i završetku posla;
– Povrede na radu i postupak obrade;
– Obavezan sadržaj oglasne table – pismena uputstva za bezbedan i zdrav rad;
– Obaveza da se pri radu upotrebljavaju sva propisana zaštitna sredstva i oprema kao i table upozorenja, obaveštenja i zabrana, a na mašinama da budu istaknuta uputstva za bezbedan i zdrav rad
primeri iz prakse;
– Upoznavanje sa propisima o zabrani zlostavljanja na radu;
– Upoznavanje sa propisima o zabrani pušenja i duvanskom dimu.
Na kraju obuke izvršena je provera prisutnih za bezbedan i zdrav rad, koji su sa uspehom položili zadati test.