Magnetna Polja 6 office@bis-su.rs

Blog

Oktobar i novembar u znaku predavanja

Nastavljene su radionice u okviru projetka ,,Program podrške za unapređenje ekonomskog razvoja“ odobrenog od strane Razvojne agencije Srbije.

Temelj projekta bazira se na unapređenju preduzetništva, s toga se pored prodaje, kao prve teme predavanja, nadovezuju sledeće: ,,E – marketing“ i ,,Živeti (nad) prosečan život“. Predavanja su održana 19. i 25. oktobra u konferncijskoj sali inkubatora. Prisutni su se bliže upoznali sa vrstama, prednostima i principima elektornskog marketinga, kao i sa pozitivnim i negativnim stvarima koje biznis može da pruži.

Novembar su obeležila predavanja održana od strane Izabel Lanji Hnis, magistra ekonomije. Izabel je na stručan način i uz pomoć primera iz prakse, prezentovala zainteresovanima suštinu menadžmenta i menadžerskih instrumenata. Predavanja su održana 8. i 22. novembra.

Završno predavanje održano je 06.12.2017. godine, takođe od strane Izabel Lanji Hnis, na temu ,,Kako pronaći adekvatne saradnike? Večno pitanje preduzetnika“. Poslednje predavanje bazirano je na neophodnim osobinama i procesima kroz koje preduzetnik mora da prođe ukoliko želi uspešno da skroji karijeru biznismena.

,,Praksa uvek mora biti građena na dobroj teoriji.” Leonardo da Vinči