Magnetna Polja 6 office@bis-su.rs

Blog

Novi projekat, novi izazov!

19.07.2017. godine Poslovnom inkubatoru Subotica dodeljena su bespovratna sredstva od strane Razvojne agencije Srbije (RAS), u okviru Programa podrške za unapređenje ekonomskog razvoja. Osnovna delatnost RAS-a ogleda se u pružanju podrške mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima u cilju osnaživanja privrede, izvoza, razvoja i podizanja ugleda Srbije. Shodno navedenoj delatnosti, a u skladu sa sopstvenom misijom, Poslovni inkubator Subotica ima za cilj da podigne konkurentnost preduzetnika i doprinese rastu poslovanja radi novog zapošljavanja. Srž samog projekta ogleda se u obukama za stanare, koje će se izvoditi u narednim mesecima na poslovnoj lokaciji preduzeća. Predavanja će pomoći stanarima inkubatora da steknu dodatna, neophodna znanja radi uspešnog rešavanja svakodnevnih problema. Stečene veštine doprineće im da unaprede segment prodaje i pozicioniranja na tržištu i u menadžmentu. Putem ovog projekta, Poslovni inkubator Subotica će težiti da osnaži i segment saradnje i inovacija, kako bi doprineo lokalnom razvoju, samim tim i razvoju države.

Vođeni time da istrajan rad otvara vrata uspeha, Poslovni inkubator Subotica očekuje ostvarenje zacrtanih ciljeva u narednom periodu!