Magnetna Polja 6 office@bis-su.rs

Blog

Oktopod Studio – Konstruktorski komplet za Mehatroniku i Robotiku

Deca danas odrastaju okružena računarima i tehnikom. Njima su neke stvari koje su za nas nepojmive, kristalno jasne i sasvim logične. Tehnika se razvija velikom brzinom i zato je neophodno da i mladi prate trend tehnološkog razvoja.

Oktopod Studio omugućuje mladima da se sretnu sa praktičnim problemima tehničke prirode i da ih rešavaju. Ako mladi, kroz jednostavne tehničke sisteme shvate princip rada senzora, LED osvetljenja i aktuatora (motora), kasnije će im biti jasan i princip rada složenijih tehničkih sistema. U ovome je srž Oktopod Studija, koji mlade uvodi u svet programiranja i upravljanja.

http://www.oktopodstudio.com