Magnetna Polja 6 office@bis-su.rs

Blog

IX Međunarodni i regonalni sajam Subotica – Su Sajam

Poslovni Inkubator Subotica je od 4-6 juna 2015. godine učestvovao na IX Međunarodnom i regionalnom sajmu u Subotici sa 10 firmi iz inkubatora i sa 5 potpornih institucija. Među tim institucijama je Poduzetnički inkubator iz Rovinja, koji je imao zajedno sa Poljoprivrednom zadrugom Rubinum iz Rovinja degustaciju vina i maslinovog ulja na štandu poslovnog inkubatora. Mogućnost za predstavljanje na štandu su dobili i Spa klaster, Turistički klaster Mikroregije Subotica – Palić i Metal klaster, kao i Edukativni centar iz Novog Sada, koje ima izmeštenu kancelariju u Subotičkom Inkubatoru.

Na prostoru od 102 m2 su stanari inkubatora imali mogućnost da izlože svoje proizvode i predstave svoje firme. Bilo im je omogućeno da upoznaju i stvore nove stručne kontakte sa preduzetnicima iz Srbije i sa državama u okruženju, za jačanje prekogranične saradnje.