Magnetna Polja 6 office@bis-su.rs

Blog

Srem i koncept poslovnih inkubatora u Vojvodini

Pokrajinski sekretarijat za privredu i Regionalna razvojna agencija Srem bili su organizatori regionalne Konferencije sa temom SREM I KONCEPT POSLOVNIH INKUBATORA U VOJVODINI koja je održana 26. aprila 2012. godine u Rumi, u konferencijskoj sali hotela Park sa početkom u 11 časova. Konfereciji su prisustvovali g. Branislav Bugarski – Direktor VIP fonda, Prof. Dr Đuro Kutlača – Institut Mihajlo Pupin, g. Ljuba Aleksić – Menadžer BBI fonda, g. Đorđe Ćelić – direktor poslovnog inkubatora Novi Sad, g/dja Ildiko Zedi – direktorka poslovnog inkubatora Subotica i g. Vladimir Nikolić – direktor poslovnog inkubatora Senta. Konferenciji su prisustvovali i predstavnici sremskih opština, opštinskih kancelarija za lokalni ekonomski razvoj kao i predstavnici udruženja privrednika u Sremu.

Konferencija je organizovana sa ciljem prezentacije koncepata poslovnih inkubatora u Vojvodini, pre svega onih koji su do sada osnovani, načina njihovog funkcionisanja, njihovih ekonomskih efekata, održivosti i sl. Tema poslovnih inkubatora deo je koncepta Privrednog razvoja AP Vojvodine do 2013 god. AP Vojvodina je pri Pokrajiskom sekretarijatu ze privredu osnovala i tzv. BBI fond koji finansira rad inkubatora sa ciljem što efikasnijeg funkcionisanja i podrške njihovoj održivosti, ali i potrebe podsticanja inovativnosti u sektoru mikro i malih preduzeća. Iskustva pojedinačnih inkubatora su različita, ali može se reći da je na konferenciji iskazan visok stepen razumevanja oko dosadašnjih efekata rada inkubatora i potrebe daljeg nastavka podrške kofinansiranju inkubatora od strane pokrajinske Vlade.

Na konferenciji je bilo prostora da se prikaže i model budućih inkubatora kao što je agrobiznis inkubatora za Srem koji je prezentovao g. Milan Mirić – direktor RRA Srem. To je projekat koji je razvijan u okviru prekograničnog programa Srbija – BIH.

Imajući u vidu pozitivne poslovne uspehe i ekonomske efekte današnjih inkubatora, zajednički zaključak ove konferencije je da ovaj koncept poslovne infrastrukture treba i dalje razvijati u Vojvodini, kao i kontinuirano budžetski podržavati, imajući u vidu da su inkubatori dobar spoj saradnje javnog i privatnog sektora na zajedničkom zadatku. To je pre svega: unapređenje konkurentnosti regiona Vojvodine sa posebnim akcentom na podršku inovativnosti poslovnih ideja.