Magnetna Polja 6 office@bis-su.rs

Blog

Praktično obrazovanje na delu

Poslovni inkubator Subotica i Politehnička škola su još jednom krunisali saradnju, stavljajući u fokus zalaganje za aktivnim učestvovanjem u procesu praktičnog i dualnog obrazovanja. Poslovni Inkubator Subotica je Politehničkoj školi dao na korišćenje štamparsku mašinu marke Heildeberg, kako bi učenici određenih usmerenja mogli i praktično da usavršavaju znanja i veštine koje stiču.

Verujući da je praktična nastava i praksa na delu od izuzetnog značaja za dalji razvoj i usavršavanje učenika, direktor Poslovnog Inkubatora Subotica Ljubica Bertović smatra da je aktivna komponenta inkubatora u privrednoj sferi veoma važna, ali da se, kao što se i vidi, BIS pokazao kao značajni činilac u procesu obrazovanja podržavajući učenike i škole kroz razne aktivnosti poput “Projektne nedelje”, donacije specijalizovanih mašina, edukacija i umrežavanja učenika sa drugim privrednim subjektima.

“Politehnička škola je od Biznis inkubatora dobila štamparsku mašinu koja će u narednom periodu biti u upotrebi u školskoj radionici štampe. Donacija će unaprediti uslove rada i omogućiti kvalitetniju praktičnu nastavu. Čvršće povezivanje škole i Biznis inkubatora jača veze škole i privrednih subjekata koji funkcionišu u inkubatoru čime učenici dobijaju mogućnost razvijanja preduzetničkih kompetencija. Saradnja će doprineti i uslovima za karijerno vođenje budućih stručnjaka u područjima rada za koje je škola verifikovana”, izjavio je Iso Planić, direktor Politehničke škole u Subotici.