Magnetna Polja 6 office@bis-su.rs

Blog

Jesenja sezona edukativnih radionica

Početkom oktobra 2023. godine Poslovni inkubator Subotica otvorio je jesenju sezonu edukativnih radionica. Program za navedeni period predviđen je da se realizuje kroz četiri modula Menadžerskih veština, pri čemu svaki modul pokriva dve do tri teme koje su od izuzetnog značaja za svakog početnika u poslovanju, iskustvenog preduzetnika ali i za one koji tek treba da uđu u svet biznisa.

Od pozicioniranja u poslovnom svetu, preko tehnika pregovaranja, savladavanja izazova, prodaje pa sve do konflikata i sagorevanja, samo su neke od tema koje će biti prezentovane od strane Udruženja Logosvizija Srbija. Udruženje se smatra začetnikom logoterapije u Srbiji. Osnovano je 2019. godine sa ciljem upoznavanja i širenja logoterapije kao i u svrhu obrazovanja budućih logoterapeuta.

Moduli su kreirani tako da predstavljaju osnovni paket koji je primenljiv u svakom segmentu života, i od višestruke je važnosti. Uloga inkubatora između ostalog ogleda se i u realizaciji radionica, i time se kreira mogućnost pružanja podrške svim zainteresovanim korisnicima da se besplatno edukuju i svoja znanja i veštine podignu na viši nivo.