Magnetna Polja 6 office@bis-su.rs

Blog

Pokrajina podržava rad inkubatora

31. avgusta 2016. godine Poslovni inkubator Subotica posetili su Dejan Avdalović – direktor Službe za realizaciju programa privrednog razvoja AP Vojvodine, Branka Čorlija – samostalni stručni saradnik za koordiniranje realizacije programa i Milana Isakov – samostalni stručni saradnik za finansisjke i studijsko analitičke poslove. Predstavnici Službe za realizaciju programa privrednog razvoja AP Vojvodine bliže su se upoznali sa radom inkubatora.

Poslovni inkubatori u Srbiji predstavljaju ključne faktore za ekonomski rast države, s obzirom da se njihov značaj ogleda u pružanju podrške razvoju malih i srednjih preduzeća i preduzetništva. Inkubatori potencijalnim preduzetnicima pružaju tehničke, računovodstvene, obrazovne i druge usluge, kreirajući poslovno okruženje pogodno za njihov rast i razvoj.

Poslovni inkubator Subotica od dana osnivanja imao je ukupno 51 preduzeće, sa 160 radnih mesta. Trenutno inkubator ima 16 stanara, od kojih je jedan stanar u postupku osnivanja firme.
S obzirom na pozitivne rezultate, predstavnici Službe, ukazali su da Poslovni inkubator u Subotici treba finansijski podržati, kako bi se stvorili još bolji uslovi poslovanja i na taj način se podržao proces privrednog i društvenog razvoja.