Magnetna Polja 6 office@bis-su.rs

Blog

Obaveštenje o takmičenju ‘Projektna nedelja’ 2021.

Poštovani učesnici ovim putem vas obaveštavamo da ćemo vam i u narednoj 2021. godini pružiti priliku da svoje ideje pretvorite u pravi projekat!

Projektna nedelja je manifestacija koja afirmiše i promoviše kreativnost i inventivnost učenika u najširem smislu. Prošlogodišnje takmičenje za rezultat je dalo više od 50 projekata i okupilo više od 70 učesnika subotičkih osnovnih i srednjih škola i fakulteta. Više o tome možete pročitati u nekim od prethodnih press objava na našem portalu.

Šta očekujemo od vas za naredno takmičenje?

1. Sami ili u timu pokažite ovladanost teorijskim i praktičnim zanjem tako što ćete osmisliti šta je to što bi moglo da doprinese boljitku u funkcionisanju bilo koje kompanije, ustanove, grada, a možda čak i vaše škole ili kućnog domaćinstva.

2. Sve bitne informacije zapišite na papir! Forumlare za prijavu potrebno je poslati na mail adresu: projektnanedelja2021@gmail.com najkasnije do 19.02.2021. godine

*Kategorije za prijavljivanje definišu škole, svaka za sebe. Na Završnoj manifestaciji, u zavisnosti od broja prijavljenih projekata i raspoloživog budžeta, izvršiće se posebno grupisanje i definisanje kategorija. (primer: Jedna škola prijavi dve kategorije (od toga u jednoj kategoriji ima 2 prijavljena projekta a drugoj 1 prijavljeni projekat), druga škola prijavi tri kategorije (u svakoj kategoriji je prijavljen po jedan projekat). Na Završnoj manifestaciji vrši se usklađivanje tih 5 kategorija, grupišu se, i formiraju npr. dve finalne kategorije pri čemu svaka ima po tri projekta. Cilj finalnog objedinjavanja kategorije radi se zbog ravnomernog raspoređivanja broja učesnika odnosno projekata po kategorijama, kako bi sama suština takmičenja imala smisao.)

3. Realizujte svoje ideje u delo – kreirajte maketu; aplikaciju; konkretan predmet sa mehanizacijom; unapredite stari uređaj; stvorite 3D prikaz ili realizujte na neki sasvim drugi način, ovo su samo primeri i predlozi da vas podstaknemo i motivišemo! Rok za završetak projekta je 31.03.2021. godine (projekat mora biti pripremljen u materijalnom obliku, kao i u vidu prezentacije u PDF formatu).Postoji mogućnost za produžetak roka za završetak projekta.

4. Stručna komisjia ocenjivaće trud i sam projekat! Formiraće se spisak prihvaćenih projekata. Svi učesnici koji budu prošli u finalnu fazu ‘Završna manifestacija’ biće blagovremeno obavešteni.

5. Najuspešnije čekaju vredne nagrade!

Na ovom linku www.bis-su.rs/press/spisak.projekata možete pogledati projekte koji su obeležili 2019. godinu. Ne ponavljajte iste, ne kopirajte, budite inovativni i originalni!

Manifestacija će se realizovati u skladu sa propisanim epidemiološkim merama. Više o ovome bićete blagovremeno obavešteni.

Svi vaši snovi mogu postati stvarnost – ukoliko imate hrabrosti da ih sledite.

Na ovaj način, Poslovni inkubator Subotica u saradnji sa Tehničkom školom ,,Ivan Sarić”, poziva sve učenike osnovnih i srednjih škola na teritoriji opštine Subotica, da ostvare bar jedan deo svojih snova, bolje upoznaju sebe i svoje želje, ali prvenstveno da veruju u sebe i svoje mogućnosti!

Ne zaboravite: Svet pripada hrabrima!

Obrasce za prijavu možete preuzeti ovde: