Magnetna Polja 6 office@bis-su.rs

Blog

Fond za inovacionu delatnost predstavio aktuelne programe podrške

16.05.2018. godine u prostorijama Poslovnog inkubatora Subotica predstavljeni su programi za podršku tehnološkim inovacijama od strane Fonda za inovacionu delatnost.

Programi imaju za cilj da podstaknu razvoj inovativnih tehnologija, proizvoda i usluga sa tržišnom primenom. Program ranog razvoja namenjen je start up kompanijama, mikro i malim preduzećima koja ne posluju duže od tri godine, a zahvaljujući ovom programu kompanije mogu dobiti sredstva u iznosu do 80 hiljada evra za projekte do godinu dana. Javni poziv za sufinasiranje inovacija namenjen je mikro, malim i srednjim preduzećima kojima su potrebna značajna finansijska sredstva za realizaciju razvojnog ciklusa tehnoloških inovacija i pokrivanje visokih troškova za prenos istraživanja u komercijalno održiv proizvod, a kroz ovaj program Fond sufinasira inovacije do 300 hiljada evra za projekte do dve godine.

Povezane vesti:

https://www.subotica.com/vesti/predstavljeni-programi-za-podrsku-tehnoloskim-inovacijama-id31991.html

Predstavljeni programi Fonda za inovacije