Magnetna Polja 6 office@bis-su.rs

Blog

Programi podrške tehnološkim inovacijama – Info dan

Fond za inovacionu delatnost objavio je javni poziv za Programe podrške tehnološkim inovacijama – Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija 2. aprila 2018. godine. Razvojni biznis centar Kragujevac i Fond za inovacionu delatnost imaju zadovoljstvo da Vas pozovu na prezentaciju ova dva programa u sredu, 16. maja, sa početkom u 13 časova u sali Poslovnog inkubatora Subotica, Magnetna Polja 6, Subotica.

Program ranog razvoja namenjen je mikro i malim preduzećima, koja posluju ne duže od tri godine, a koja razvijaju tehnološku inovaciju za kojom postoji potreba na tržištu. Program sufinansiranja inovacija namenjen je mikro, malim i srednjim preduzećima kojima su potrebna značajna finansijska sredstva za realizaciju razvojnog ciklusa tehnoloških inovacija i pokrivanje visokih troškova za prenos istraživanja u komercijalno održiv proizvod.

U zavisnosti od programa, inovativni projekti preduzeća se sufinansiraju u iznosu od 80 hiljada do 300 hiljada evra. Javni poziv je otvoren do 1. juna 2018. godine. U 2018. godini opredeljeno je 400 miliona dinara za ova dva programa.

Pozivamo sve zainteresovane da se prijave, s obzirom da je broj mesta ograničen.

Kontakt:
Telefon: 024/544-044
E-mail: office@bis-su.rs
Facebook: https://www.facebook.com/InkubatorSubotica/