Magnetna Polja 6 office@bis-su.rs

Blog

Besplatne obuke od strane Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama

U Poslovnom inkubatoru Subotica je 22.04.2016. godine predstavljen rad Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama i mogućnost besplatnih obuka za nezaposlena lica.

Budislav Medurić, direktor Edukativnog centra, i Dijana Benka Rosić, direktorka Službe za realizaciju programa razvoja AP Vojvodine, predstavili su misiju, ciljeve i kapacitete Centra, vrste obuka koje se sprovode i način prijavljivanja.

Prisutni su se upoznali sa načinom prijavljivanja i mogućnošću besplatnog smeštaja ukoliko nisu iz Novog Sada. Takođe, predstavljena je i mogućnost zapošljavanja uz podsticajna sredstva Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, kao i iskustva polaznika obuka koji su otvorili sopstvene preduzetničke radnje.
Nakon prezentacije usledio je razgovor sa prisutnima koji su pokazali veliko interesovanje za učešće na obukama.