Magnetna Polja 6 office@bis-su.rs

Blog

Takmičenje ’Izrada aplikacije’

Takmičenje održano u Poslovnom inkubatoru Subotica, samo je jedna od aktivnosti koja se realizuje u okviru projekta ,,Regionalna inovativna laboratorija za industrijsku automatizaciju i mehatroniku“ (akronim: RILIAM), koji sufinansira Evropska unija kroz Interreg – IPA program prekogranične saradnje Mađarska – Srbija, sa ukupnim budžetom od 250.198,00 evra, od čega sredstva Evropske unije (IPA) iznose 212.668,30 evra. U cilju uspešne realizacije projekta inkubator je konkurisao i za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2018. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije. Stoga se budžet Poslovnog inkubatora Subotica, odnosno učešće od 15%, sufinansira se od strane Autonomne pokrajine Vojvodine. 

Vodeći korisnik na projektu je Visoka tehnička škola strukovnih studija u Subotici a partneri su Univerzitet u Segedinu, Privredna komora okruga Čongrad i Poslovni inkubator Subotica.

Takmičenje ‘Izrada aplikacije’ okupilo je srednjoškolce i studente koji su putem svojih ideja/projekta pokušali da prikažu značaj i doprinos koji bi bio ostvaren njihovom upotrebom i realizacijom. Pristiglo je ukupno 13 prijava, pri čemu su učesnici imali mogućnost da se prijave kao pojedinci ili kao grupe (jedna grupa mogla je da ima maksimum pet članova), i svaki učesnik, odnosno grupa mogla je da prijavi samo jednu ideju/projekat.

‘Pametna lampa’, ‘ultrazvučni radar’, ‘pametna korpa’, ‘automatsko navodnjavanje’, ‘pneumatski auto’, ‘robot ruka’ samo su neke od aplikacija koje su činile listu izvanrednih ideja ovih mladih učesnika. Članovi komisije bili su: Zlatko Čović – predstavnik Visoke tehničke škole strukovnih studija u Subotici; Petar Jerkan – predstvanik ATB Severa i Marina Kos – predstavnik Poslovnog inkubatora Subotica. Nakon dvočasovnog izlaganja, i komisijske odluke usledila je dodela nagrada za prva tri mesta, odnosno proglašenje pobedničke ideje/projekta. Nagrade je uručio direktor Poslovnog inkubatora Subotica, a nagrađeni su:

1. Prvo mesto – tim Linolada (Luka Patarčić i Stefan Gašparić) sa aplikacijom: Walk a dog;
2. Drugo mesto – tim VTŠ (Ognjen Grozdanović, Dušan Petrović, Gordan Zovko, Dušan Horvat, Petar Varga) sa aplikacijom: Robot koji prepoznaje atome;
3. Treće mesto – Pavle Košić sa aplikacijom: Robot ruka za sortiranje.

Nagrade su bile u vidu poklon bonova u prodavnici informatičke sfere, uključujući i to da je prvo mesto osvojilo i put na 63. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća.

Poslovni inkubator Subotica je kroz ovo takmičenje želeo da podstakne mlade da veruju u svoje ideje, i da ne odustaju od svojih vizija da jednog dana stvore svetske izume. Verujemo da je znanje koje ova deca poseduju najlepši alat kojim mogu promeniti svet.

Slike sa takmičenja možete pogledati na sledećem linku: https://bis-su.rs/takmicenje-januar/