Magnetna Polja 6 office@bis-su.rs

Blog

Spisak projekata

U toku 2019. godine održana su dva takmičenja pod organizacijom Poslovnog inkubatora Subotica. Prvo takmičenje ‘Izrada aplikacije’ okupilo je 28 srednjoškolaca i studenata koji su putem svojih ideja/projekta pokušali da prikažu značaj i doprinos koji bi bio ostvaren njihovom upotrebom i realizacijom. Predstavljeno je 15 projekata. Drugo takmičenje ‘Projektna nedelja’ održano je u Tehničkoj školi ,,Ivan Sarić”. Na ovom takmičenju učestvovalo je više od 80 učesnika, a predstavljeno ukupno 44 projekta.

Spisak svih projekata koji su obeležili ova dva takmičenja:

 • Pametna lampa;
 • Ultrazvučni radar;
 • Robot koji prepoznaje atome;
 • Robot ruka za sortiranje;
 • Pametna korpa;
 • Sistem za sortiranje;
 • Automatsko navodnjavanje;
 • Striling motor;
 • Automatsko upravljanje autom;
 • Upravljanje pomoću mobilnog telefona;
 • Pneumatski auto;
 • Walk a dog;
 • Robot ruka;
 • Micromouse;
 • Robot koji kupi elemente sa poda;
 • T8 CNC mašina za graviranje;
 • Automatsko sortiranje;
 • Turbinski generator;
 • Maketa aviona;
 • Mobilni u kutiji;
 • Stilizovana maketa;
 • Maketa vetrenjače;
 • Maketa vagona;
 • Čovek na banderi;
 • Klub sto;
 • Wi-fi auto;
 • Lakše do prave informacije uz INFO-PULT;
 • Hot 3D štampač;
 • Arhitektonsko urbanistička maketa;
 • Arduino telefon;
 • Mešcoteka;
 • Trip VR;
 • Prepoznavanje lica;
 • Telefon;
 • Bubble Breaker;
 • Izrada i upotreba mobilne aplikacije za izračunavanje nepoznate u analiziranom uzorku;
 • Mobilna aplikacija za prikazivanje hranjive vrednosti namirnica;
 • Arena S;
 • Skočko;
 • Tele-most;
 • Rulet mašina;
 • Virtuelni asistent u našoj školi;
 • Elektronske igre sa integrisanim kolima 555 i 4017;
 • Kompost kazan;
 • 3D prikaz osnovne škole “Sveti Sava” spolja sa virtuelnim obilaskom;
 • Model krana;
 • Model četvorotaktnog benzinskog motora;
 • Kućni alarmni sistem;
 • Auto rasveta.