Magnetna Polja 6 office@bis-su.rs

Blog

Predavaje: E-FAKTURA I FISKALIZACIJA

13.05.2022. godine u konferencijskoj sali Poslovnog  inkubatora Subotica d.o.o. sa početkom u  17h , održana su dva predavanja na temu E-fakura i Fiskalizacija. Prisutni na predavanju mogli su da čuju sve šta je vezano za elektronsko fakutrisanje i nove fiskalne kase.

Predavač Milan Trbojević, jedan od najpopularnijih i najtraženijih predavača današnjice, eksperta u području poreza, finansija i knjigovodstva, potrudio se da prisutnima što više prenese znanje iz pomenutih oblasti. Učesnici predavanja mogli su da postave pitanja, predoče neki svoj problem i da razmene svoja iskustva sa prisutnima. Zajedničkim naporima pokušalo se doći do odgovora ili rešenja porblema.

Zbog velikog broja nejasnoća koje proističu iz ovih oblasti, planira se još predavanja na ove i slične teme, kako bi se otklonile sve nadoumice i nejasnoće koje posetioci imaju na zadate teme.