Magnetna Polja 6 office@bis-su.rs

Blog

II Takmičenje ‘Projektna nedelja’

II Takmičenje ‘Projektna nedelja’ održano je 8. i 9. maja u Tehničkoj školi ,,Ivan Sarić”. Ovo takmičenje takođe je jedna od aktivnosti koja se realizuje u okviru projekta ,,Regionalna inovativna laboratorija za industrijsku automatizaciju i mehatroniku“ (akronim: RILIAM), koji sufinansira Evropska unija kroz Interreg – IPA program prekogranične saradnje Mađarska – Srbija, sa ukupnim budžetom od 250.198,00 evra, od čega sredstva Evropske unije (IPA) iznose 212.668,30 evra. U cilju uspešne realizacije projekta inkubator je konkurisao i za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2018. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije. Stoga se budžet Poslovnog inkubatora Subotica, odnosno učešće od 15%, sufinansira se od strane Autonomne pokrajine Vojvodine. 

Vodeći korisnik na projektu je Visoka tehnička škola strukovnih studija u Subotici a partneri su Univerzitet u Segedinu, Privredna komora okruga Čongrad i Poslovni inkubator Subotica.

Majsko takmičenje okupilo je osnovce i srednjoškolce koji su putem svojih ideja/projekta pokušali da prikažu značaj i doprinos koji bi bio ostvaren njihovom upotrebom i realizacijom. Pristiglo je ukupno 44 prijava (više od 80 učesnika), pri čemu je postojala mogućnost pojedinačne ili grupne prijave (jedna grupa mogla je da ima maksimum pet članova), i svaki učesnik, odnosno grupa mogla je da prijavi samo jednu ideju/projekat.

Takmičenje je počelo 08.05.2019. u 10 časova, s pozdravnim govorom od strane direktora Tehničke škole Željka Rajčića i sekretara Sekretarijata za društvene delatnosti Jasmine Stevanović, nakon čega je usledilo izlaganje učesnika. ‘Arduino telefon’, ‘klub sto’, ‘maketa vetrenjače, ‘go kart na vazduh’, ‘hot 3D štampa’, ‘čovek na banderi’, ‘auto rasveta’, ‘kućni alarmni sistem’ samo su neki od projekata koji su činili listu izvanrednih ideja ovih mladih učesnika. Članovi komisije bili su: Zlatko Čović – predstavnik Visoke tehničke škole strukovnih studija u Subotici; Oliver Guganović – predstavnik IT klastera, Zoran Crnković – predstavnik Elemente, Robert Hajnal – predstavnik Infostuda 3, Miloš Ćuković – predstavnik Studio Presenta i Alfred Nađ – predstavnik SAT-TRAKT-a. Nakon šestočasovnog izlaganja, i komisijske odluke usledila je dodela nagrada, 09.05.2019., odnosno proglašenje pobedničke ideje/projekta. Nagrade su uručili direktor Tehničke škole i direktor Poslovnog inkubatora Subotica, a nagrađeni su:

Srednje škole:

A) Kategorija: Mašinstvo, mehatronika i grafičarstvo:

1. Prvo mesto – T8 CNC mašina za graviranje, Aron Papajcsik;

2. Drugo mesto – Robot ruka za sortiranje – Pavle Košić;

3. Treće mesto – Go kart na vazduh – Daniel Bogyo, Valentin Oravec.

B) Elektrotehnika, mikroračunari, geodezija i građevinastvo:

1. Prvo mesto – Klub sto, Vukašin Pjevalica, Aleksandar Oravec, Nina Stoparić;

2. Drugo mesto – Pametna korpa, Henrik Guzsvany;

3. Treće mesto – Wi-fi auto, Gabor Fodor.

C) Informatika, nastava i logistika:

1. Prvo mesto – Mešcoteka, Martin Kiss, Šandor Lengyel;

2. Drugo mesto – Trip VR, Zvonimir Rudinski, Ervin Sejdović, Mario Vojnić Hajduk;

3. Treće mesto – Prepoznavanje lica, Petar Kupusarević, Luka Pavlović.

Osnovne škole:

1. Prvo mesto – Elektronske igre sa integrisanim kolima 555 i 4017, Roland Šimon, Ervin Šiša;

2. Drugo mesto – Kompost kazan, Maja Milović;

3. Treće mesto – 3D prikaz OŠ ,,Sveti Sava“ spolja sa virtuelnim obilaskom, Matija Sabo.

Nagrade su bile u vidu poklon bonova u prodavnici informatičke sfere.

Poslovni inkubator Subotica je kroz ovo takmičenje želeo da podstakne mlade da veruju u svoje ideje, i da ne odustaju od svojih vizija da jednog dana stvore svetske izume. Verujemo da je znanje koje ova deca poseduju najlepši alat kojim mogu promeniti svet.