Deca danas odrastaju okružena računarima i tehnikom. Njima su neke stvari koje su za nas nepojmive, kristalno jasne i sasvim logične. Tehnika se razvija velikom brzinom i zato je neophodno da i mladi prate trend tehnološkog razvoja. Oktopod Studio omugućuje mladima da se sretnu sa praktičnim problemima tehničke prirode i da ih rešavaju. Ako mladi,

Prolećni sajam „NYITNIKÉK“

Poslovni Inkubator Subotica je od 24. do 26. aprila učestvovao na tradicionalnom prolećnom sajmu „NYITNIKÉK“ u Erdu, u sklopu štanda „Grada Subotice“. Na ovogodišnjem sajmu u okviru Poslovnog Inkubatora Subotice predstvile su se dve firme – Energo Balaž doo i Ištvan Karlovic preduzetnik. Takođe, bila je prisutna i firma Python Belts iz Subotice, koja je

20.04.2015. godine izvršeno je osposobljavanje stanara i zaposlenih u Poslovnom Inkubatoru Subotica, za bezbedan i zdrav rad u poslovnom prostoru. Teorijskom i praktičnom osposobljavanju prisustvovalo je 12 stanara Poslovnog Inkubatora Subotica, a obuka je izvršena od strane firme Semantika Comm, koji je i sam bio stanar inkubatora. Prilikom obavljanja teorijskog i praktičnog osposobljavanja za bezbedan

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, nastupa i ove godine peti put na 30. Međunarodnom sajmu prehrane, pića i opreme za turizam «PROMOHOTEL POREČ 2015», koji se održava u Poreču u periodu od 18. do 21. marta 2015. Nastup na ovom sajmu realizuje se u skladu sa Protokolom o saradnji AP Vojvodine i

U Poslovnom inkubatoru Subotica je tokom čitave godine raspisan konkurs za nove stanare u oblasti proizvodnog i uslužnog sektora – industrijskog profila. Pravo učešća na konkursu imaju novoosnovana preduzeća do godinu dana i fizička lica po ulasku u inkubator moraju da registruju preduzeće. Do sada je više od 30 preduzeća prošlo proces inkubacije i započelo

22. Osječki prolećni sajam

Predstavnici RPK Subotice i Grada Subotice zajedno sa preduzećima i Biznis inkubatorom Subotica, učestvovali su na tradicionalnom 22. Osječkom prolećnom sajmu poljoprivrede i prehrane i 16. Privrednom sajmu koji se zajedno organizuju u Osijeku. Sajam je svečano otvorio Zoran Vasić, pomoćnik ministra za poljoprivredu i prehrambenu industriju Vlade Republike Hrvatske uz prisustvo predstavnika županija, gradova

Najveća prepreka svim preduzetnicima koji žele da započnu sopstveni biznis jeste nedostatak finansijskih sredstava, kao i papirologija koja ih čeka u daljem poslovanju. U oktobru prošle godine ukinuto je 138 parafiskalnih nameta, a samo ukidanje polovine ovih neporeskih nameta uštedelo je privredi oko 730 miliona evra. Ovo rasterećenje od visokih dažbina i komplikovanih procedura znatno

Pravo na rad ili pravo na zaposlenje?

Rezultati sistematskog i dugotrajnog rada značajne grupe stručnjaka na studijama i projektima zapošljavanja osoba sa invaliditetom u svetu i kod nas sadržani su u obimnoj literaturi iz koje su sublimirani i uključeni u ciljeve socijalnog preduzeća Šajk-Šami doo. Ono što je u tim pretežno naučnim radovima na polju podržanog (samo)zaposlenja uglavnom teorijski razmatrano, praktično je

TOP