KONKURS ZA STANARE

Na osnovu Programa privrednog razvoja AP Vojvodine i Strateškog plana razvoja Grada Subotice ,,POSLOVNI INKUBATOR SUBOTICA – SZABADKAI ÜZLETI INKUBÁTOR – BUSINESS INCUBATOR SUBOTICA“ oglašava KONKURS ZA STANARE u oblasti proizvodnog i uslužnog sektora – industrijskog profila. Pravo na učešće na konkursu imaju: – Novoosnovana preduzeća do dve godine;– Fizička lica (koja u predinkubacionom periodu

Poslednje predavanje u 2017. godini održano je 13. decembra. Predavanje se realizovalo u okviru projekta ,,Promocija i jačanje preduzetništva“ odobrenog od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam. Teme jednodnevnog predavanja odnosile su se na ,,Pripreme za završni račun“, ,,Ko je privredni subjekt?“ i ,,Finansijski izveštaji“ – materije usklađene sa aktivnostima sa kojima se svi

U novembru je otpočela realizacija još jednog projekta raspisanog od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam. Projekat se odnosi na dodelu bespovratnih sredstava poslovnim inkubatorima na teritoriji AP Vojvodine u 2017. godini, a obuhvata dve glavne aktivnosti: Organizovanje edukacije stanara poslovnog inkubatora; Opremanje poslovnog inkubatora u cilju jačanja poslovnog kapaciteta inkubatora putem nabavke opreme.

Poslovni inkubator Subotica je posle dugi niz godina konkurisao i uspešno realizovao sve predviđene projektne aktivnosti. Glavne faze projekta odnosile su se na organizaciju i sprovođenje obuka, kao i na nabavku neophodne opreme. Prikupljanje podataka, dokumentacije, ugovaranje i sklapanje poslova, nabavka opreme,  organizovanje i promovisanje događaja, kao i sve druge projekte aktivnosti doprinele su da

Nastavljene su radionice u okviru projetka ,,Program podrške za unapređenje ekonomskog razvoja“ odobrenog od strane Razvojne agencije Srbije. Temelj projekta bazira se na unapređenju preduzetništva, s toga se pored prodaje, kao prve teme predavanja, nadovezuju sledeće: ,,E – marketing“ i ,,Živeti (nad) prosečan život“. Predavanja su održana 19. i 25. oktobra u konferncijskoj sali inkubatora.

27.09.2017. godine u Poslovnom inkubatoru Subotica održano je predavanje na temu pravila i unapređenje prodaje, čime je započeta realizacije projekta odobrenog od strane Razvojne agencije Srbije. Predavanje posvećeno prodaji, prvo je u nizu radionica koje će biti održane u narednih šest meseci. Projekat, kao i sam inkubator, ima za cilj da doprinese usavršavanju preduzetnika na

Grad Subotica je jedanaesti put po redu bio domaćin privrednih dešavanja. Ovogodišnji sajam privrede okupio je brojne privrednike, i omogućio razmenu ideja, iskustava, kao i ostvarivanja poslovnih kontakata. U cilju podizanja svesti, samim tim i neophodnosti promovisanja privrede i regionalne saradnje, JKP ,,Subotičke pijace” i Regionalna privredna komora Subotica organizovale su 11. Međunarodni i regionalni

Novi projekat, novi izazov!

19.07.2017. godine Poslovnom inkubatoru Subotica dodeljena su bespovratna sredstva od strane Razvojne agencije Srbije (RAS), u okviru Programa podrške za unapređenje ekonomskog razvoja. Osnovna delatnost RAS-a ogleda se u pružanju podrške mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima u cilju osnaživanja privrede, izvoza, razvoja i podizanja ugleda Srbije. Shodno navedenoj delatnosti, a u skladu sa

TOP