Fond za inovacionu delatnost objavio je javni poziv za Programe podrške tehnološkim inovacijama – Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija 2. aprila 2018. godine. Razvojni biznis centar Kragujevac i Fond za inovacionu delatnost imaju zadovoljstvo da Vas pozovu na prezentaciju ova dva programa u sredu, 16. maja, sa početkom u 13 časova u sali

Nova poslovna godina započeta je posetama učenika Srednje medicinske škole Subotica, u okviru predmeta – Preduzetništvo. Učenici su se kroz razgovor sa direktorom inkubatora, Srđanom Ivanovićem, i određenim stanarima, bliže upoznali sa radom i načinom funkcionisanja istog. Predstavljeni su im uslovi za konkurisanje, mogućnosti koje inkubator pruža potencijalnom stanaru, trenutne firme koje posluju u inkubatoru

KONKURS ZA STANARE

Na osnovu Programa privrednog razvoja AP Vojvodine i Strateškog plana razvoja Grada Subotice ,,POSLOVNI INKUBATOR SUBOTICA – SZABADKAI ÜZLETI INKUBÁTOR – BUSINESS INCUBATOR SUBOTICA“ oglašava KONKURS ZA STANARE u oblasti proizvodnog i uslužnog sektora – industrijskog profila. Pravo na učešće na konkursu imaju: – Novoosnovana preduzeća do dve godine; – Fizička lica (koja u predinkubacionom

Poslednje predavanje u 2017. godini održano je 13. decembra. Predavanje se realizovalo u okviru projekta ,,Promocija i jačanje preduzetništva“ odobrenog od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam. Teme jednodnevnog predavanja odnosile su se na ,,Pripreme za završni račun“, ,,Ko je privredni subjekt?“ i ,,Finansijski izveštaji“ – materije usklađene sa aktivnostima sa kojima se svi

U novembru je otpočela realizacija još jednog projekta raspisanog od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam. Projekat se odnosi na dodelu bespovratnih sredstava poslovnim inkubatorima na teritoriji AP Vojvodine u 2017. godini, a obuhvata dve glavne aktivnosti: Organizovanje edukacije stanara poslovnog inkubatora; Opremanje poslovnog inkubatora u cilju jačanja poslovnog kapaciteta inkubatora putem nabavke opreme.

Poslovni inkubator Subotica je posle dugi niz godina konkurisao i uspešno realizovao sve predviđene projektne aktivnosti. Glavne faze projekta odnosile su se na organizaciju i sprovođenje obuka, kao i na nabavku neophodne opreme. Prikupljanje podataka, dokumentacije, ugovaranje i sklapanje poslova, nabavka opreme,  organizovanje i promovisanje događaja, kao i sve druge projekte aktivnosti doprinele su da

Nastavljene su radionice u okviru projetka ,,Program podrške za unapređenje ekonomskog razvoja“ odobrenog od strane Razvojne agencije Srbije. Temelj projekta bazira se na unapređenju preduzetništva, s toga se pored prodaje, kao prve teme predavanja, nadovezuju sledeće: ,,E – marketing“ i ,,Živeti (nad) prosečan život“. Predavanja su održana 19. i 25. oktobra u konferncijskoj sali inkubatora.

27.09.2017. godine u Poslovnom inkubatoru Subotica održano je predavanje na temu pravila i unapređenje prodaje, čime je započeta realizacije projekta odobrenog od strane Razvojne agencije Srbije. Predavanje posvećeno prodaji, prvo je u nizu radionica koje će biti održane u narednih šest meseci. Projekat, kao i sam inkubator, ima za cilj da doprinese usavršavanju preduzetnika na

TOP