Podela dezinfekcionih sredstava

 • Usled proglašenja vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije, Poslovni inkubator Subotica se prilagodio novonastaloj situaciji i svoju podršku pružio u vidu podele dezinfekcionih sredstava. U sardanji sa Gradom Subotica, Javnim preduzećem za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje i JKP Subotičke pijace podeljeno je više hiljada litara natrijum hipohlorita.

Predavanja 2019.

 • Periodi održavanja predavanja u 2019. godini bili su mart – jun, septembar – decembar, te se na taj način pokrila čitava godina poslovanja. Tri predavanja su se održala u poslepodnevnom terminu dok preostalih jedanaest u prepodnevnom. Neke od tema koje su obeležile ovu godinu bile su: Prodaja kao profesija, Prodajne prepreke koje nemaju veze sa prodajom, Žene u biznisu, Odbijanje kao podsticaj, Interenet marketing i društvene mreže, Liderstvo i druge.

RILIAM - workshop & traning

 • U drugoj polovini poslovne godine, Poslovni inkubator Subotica je u sklopu projekta ,,Regionalna inovativna laboratorija za industrijsku automatizaciju i mehatroniku“ (akronim: RILIAM), koji sufinansira Evropska unija kroz Interreg – IPA program prekogranične saradnje Mađarska – Srbija, sa ukupnim budžetom od 250.198,00 evra, od čega sredstva Evropske unije (IPA) iznose 212.668,30 evra, organizovao četiri radionice i osam predavanja.

Takmičenje / Projektna nedelja

 • Takmičenje srednjoškoloca i studenta iz oblasti inovacija, mehatronike, robotike

Takmičenje "Izrada aplikacije"

 • Takmičenje srednjoškoloca i studenta iz oblasti inovacija, mehatronike, robotike

Predavanja 2018.

 • Predavanja održana u Poslovnom inkubatoru Subotica, u periodu novembar-decembar 2018. godine. Predavači: Vedran Zavišić, Bojan Božović, Bojan Stanimirović, Marina i Jelena Šunjka.

Međunarodni i regionalni sajam - SuSajam 2018.

 • Na ovogodišnjem sajmu privrede u sklopu Poslovnog inkubatora, svoje delatnosti predstavilo je šest firmi - „Energo Balaž“, „Evissa sublitex art&print“, „Rotopress“, „Neoprint“, „Luti color“, ,,Web2trip". Saradnici koji su takođe prezentovali svoje firme u sklopu inkubatora, bili su: ,,Teol shop", ,,Himtex company", ,,Fresh life", ,,Sun&sea travel agency" i turistička agencija ,,JP Subotica-trans".

Poseta studenata subotičkog Ekonomskog fakulteta

 • 22.05.2018. inkubator su posetili studenti Ekonomskog fakulteta u Subotici, pri čemu se se kroz razgovor sa menadžmentom i stanarima bliže upoznali sa načinom funkcionisanja start up preduzeća.

Fond za inovacionu delatnost predstavio aktuelne programe podrške

 • 16.05.2018. godine u prostorijama Poslovnog inkubatora Subotica predstavljeni su programi za podršku tehnološkim inovacijama od strane Fonda za inovacionu delatnost. Programi imaju za cilj da podstaknu razvoj inovativnih tehnologija, proizvoda i usluga sa tržišnom primenom.

Poseta Srednje medicinske škole Subotica

 • Nova poslovna godina započeta je posetama učenika Srednje medicinske škole Subotica, u okviru predmeta – Preduzetništvo. Učenici su se kroz razgovor sa direktorom inkubatora, Srđanom Ivanovićem, i određenim stanarima, bliže upoznali sa radom i načinom funkcionisanja istog. Predstavljeni su im uslovi za konkurisanje, mogućnosti koje inkubator pruža potencijalnom stanaru, trenutne firme koje posluju u inkubatoru i drugi faktori koji ukazuju na značaj postojanja inkubatora kao specifične firme.

Proslava Firme 2017

 • Proslava Poslovnog inkubatora Subotica povodom uspešnog završetka godine

Sprovedena jednodnevna obuka u okviru projekta -Jačanje i promocija preduzetništva

 • U novembru je otpočela realizacija još jednog projekta raspisanog od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam. Projekat se odnosi na dodelu bespovratnih sredstava poslovnim inkubatorima na teritoriji AP Vojvodine u 2017. godini, a obuhvata dve glavne aktivnosti: Organizovanje edukacije stanara poslovnog inkubatora; Opremanje poslovnog inkubatora u cilju jačanja poslovnog kapaciteta inkubatora putem nabavke opreme. Edukacijom će se pokriti oblast računovodstva, dok će se opremanje svesti na nabavku opremu koja je neophodna stanarima da bi pospešili svoje poslovanje. Nadamo se da je i ovaj projekat samo jedan u nizu koji nam predstoji, i koji će doprineti jačanju i promociji preduzetništva.

Sprovedene obuke u okviru Programa podrške za unapređenje ekonomskog razvoja - RAS

 • 19.07.2017. godine Poslovnom inkubatoru Subotica dodeljena su bespovratna sredstva od strane Razvojne agencije Srbije (RAS), u okviru Programa podrške za unapređenje ekonomskog razvoja. Osnovna delatnost RAS-a ogleda se u pružanju podrške mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima u cilju osnaživanja privrede, izvoza, razvoja i podizanja ugleda Srbije. Shodno navedenoj delatnosti, a u skladu sa sopstvenom misijom, Poslovni inkubator Subotica ima za cilj da podigne konkurentnost preduzetnika i doprinese rastu poslovanja radi novog zapošljavanja. Srž samog projekta ogleda se u obukama za stanare, koje će se izvoditi u narednim mesecima na poslovnoj lokaciji preduzeća.

Međunarodni i regionalni sajam 2017

 • Grad Subotica je jedanaesti put po redu bio domaćin privrednih dešavanja. Ovogodišnji sajam privrede okupio je brojne privrednike, i omogućio razmenu ideja, iskustava, kao i ostvarivanja poslovnih kontakata. U cilju podizanja svesti, samim tim i neophodnosti promovisanja privrede i regionalne saradnje, JKP ,,Subotičke pijace” i Regionalna privredna komora Subotica organizovale su 11. Međunarodni i regionalni sajam – „SuSajam 2017“, koji je održan u periodu od 1. do 3. juna 2017. godine u Hali sportova.
TOP