Magnetna Polja 6 office@bis-su.rs

Blog

RILIAM – workshop, training

U drugoj polovini poslovne godine, Poslovni inkubator Subotica je u sklopu  projekta ,,Regionalna inovativna laboratorija za industrijsku automatizaciju i mehatroniku“ (akronim: RILIAM), koji sufinansira Evropska

Čitaj još » »