U holu Visoke tehničke škole, postavljen je „Info pult” Biznis inkubatora koji pruža mogućnost da se studenti kroz multimedijalni prikaz upoznaju s stanarima, odnosno novoosnovanim preduzećima koja posluju u okviru inkubatora, kao i sa mogućnostima koje inkubator pruža početnicima u biznisu. Prilikom postavljanja „Info pulta” direktorka Biznis inkubatora, Ildikó Ződi i direktorka Visoke tehničke škole,

Pokrajinski sekretarijat za privredu i Regionalna razvojna agencija Srem bili su organizatori regionalne Konferencije sa temom SREM I KONCEPT POSLOVNIH INKUBATORA U VOJVODINI koja je održana 26. aprila 2012. godine u Rumi, u konferencijskoj sali hotela Park sa početkom u 11 časova. Konfereciji su prisustvovali g. Branislav Bugarski – Direktor VIP fonda, Prof. Dr Đuro

TOP