Nova poslovna godina započeta je posetama učenika Srednje medicinske škole Subotica, u okviru predmeta – Preduzetništvo. Učenici su se kroz razgovor sa direktorom inkubatora, Srđanom Ivanovićem, i određenim stanarima, bliže upoznali sa radom i načinom funkcionisanja istog. Predstavljeni su im uslovi za konkurisanje, mogućnosti koje inkubator pruža potencijalnom stanaru, trenutne firme koje posluju u inkubatoru

KONKURS ZA STANARE

Na osnovu Programa privrednog razvoja AP Vojvodine i Strateškog plana razvoja Grada Subotice ,,POSLOVNI INKUBATOR SUBOTICA – SZABADKAI ÜZLETI INKUBÁTOR – BUSINESS INCUBATOR SUBOTICA“ oglašava KONKURS ZA STANARE u oblasti proizvodnog i uslužnog sektora – industrijskog profila. Pravo na učešće na konkursu imaju: – Novoosnovana preduzeća do dve godine; – Fizička lica (koja u predinkubacionom

Poslednje predavanje u 2017. godini održano je 13. decembra. Predavanje se realizovalo u okviru projekta ,,Promocija i jačanje preduzetništva“ odobrenog od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam. Teme jednodnevnog predavanja odnosile su se na ,,Pripreme za završni račun“, ,,Ko je privredni subjekt?“ i ,,Finansijski izveštaji“ – materije usklađene sa aktivnostima sa kojima se svi

U novembru je otpočela realizacija još jednog projekta raspisanog od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam. Projekat se odnosi na dodelu bespovratnih sredstava poslovnim inkubatorima na teritoriji AP Vojvodine u 2017. godini, a obuhvata dve glavne aktivnosti: Organizovanje edukacije stanara poslovnog inkubatora; Opremanje poslovnog inkubatora u cilju jačanja poslovnog kapaciteta inkubatora putem nabavke opreme.

TOP